Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Akce - plánované

Plánované akce

Po ukončení akce je upoutávka přesunuta do archivu. Zde si potom budete moci přečíst poznatky a prohlédnout fotografie z dané akce (pokud je budeme mít k dispozici).

Je nám líto, ale momentálně neregistrujeme žádnou plánovanou akci, která by se pojila s osobou arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského. Pokud by jste o nějaké akci spojené s touto osobou věděli a dali nám vědět, budeme rádi. DěkujemeNárodní archiv
Státní oblastní archiv v Praze
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Společnost Ludvíka Salvátora
Česká křesťanská akademie
Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy
Rakouské kulturní fórum v Praze
Italský kulturní institut v Praze
Česká archivní společnost
Pobočka České informační společnosti při Národním archivu
dovolují si Vás pozvat
na
mezinárodní vědeckou konferenci uspořádanou při příležitosti 170. výročí narození Ludvíka Salvátora Toskánského v rámci grantového projektu, jehož nositelem je Národní archiv, a zároveň jako tradiční Symposion Ludvíka Salvátora 2017.

Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915).
Život a dílo vědce a cestovatele
zámek Brandýs nad Labem
13. – 15. října 2017

    Atraktivní životní příběh i rozsáhlé a vysoce ceněné dílo významného cestovatele, etnografa, geografa a spisovatele, habsburského arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského (1847–1915) se dlouhodobě těší výraznému zájmu odborné i laické veřejnosti. Ludvík Salvátor představuje v jistém smyslu příklad habsburského arcivévody generace, která svůj život prožila v závěrečném období habsburské monarchie a musela se vyrovnat s řadou dynamických zvratů této doby, zároveň však je jeho život v mnohém ohledu výjimečný.

    Ludvík Salvátor byl již od raného mládí promyšleně připravován pro vědeckou dráhu. Systematické a komplexní vzdělání zahájené v rodné Florencii pokračovalo intenzivně i po vyhnání Habsburků z Toskánska, mj. rovněž za účasti řady profesorů pražské univerzity. Nadání a schopnost systematického výzkumu vedly Ludvíka Salvátora k promýšlení vlastní metody encyklopedického popisu cizích zemí s využitím poznatků geografie, etnografie, historie, ale i přírodních a technických věd. Pod názvem Tabulae Lodovicianae byl vydán v roce 1869 v Praze jeho zásadní teoretický spis, v němž představil metodu, kterou aplikoval při svých vědeckých expedicích korunovaných více než padesáti monografiemi (kromě Středomoří nebo Helgolandu vedly tyto expedice rovněž do severní Afriky, na Přední Východ, severní Ameriky a Austrálie). Nejen tento, ale i celá řada dalších aspektů jeho života v širších souvislostech je předmětem zájmu mezinárodní vědecké konference, která se symbolicky koná v prostorách zámku Brandýs nad Labem, jednoho ze sídel Ludvíka Salvátora, kde zároveň v roce 1915 zemřel. Konference je pořádána v rámci vědeckého projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR, jehož nositelem je v letech 2016–2018 Národní archiv.

    Na konferenci by měly zaznít referáty a diskusní příspěvky k širokému spektru témat souvisejících s osobností Ludvíka Salvátora, zejména v následujících okruzích:

Srdečně vás zveme k aktivní i pasivní účasti. PhDr. Eva Gregorovičová, řešitelka projektu a hlavní organizátorka
Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu