Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Akce - Toskánští Habsburkové a ostrovské panství

Toskánští Habsburkové a ostrovské panství


   Město Ostrov je spjato ve své historii se třemi význačnými šlechtickými rody, které ovlivňovaly dějiny střední Evropy. Byl to rod Schliků, rod vévodů Sasko - Lauenburských a markrabat Bádenských a sekundogenitura vládnoucí dynastie Habsburg-Lothringen.

   Výstava „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918“, která se návštěvníkům otevře 21. května 2016 na Staré radnici v Ostrově, má za úkol představit neznámé osudy toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu, které jsou u nás v Čechách často velmi opomíjené. Přesto právě životní příběhy sekundogenitury toskánských Habsburků jsou velmi zajímavé a mají úzký vztah k Čechám a i k městu Ostrovu a jeho okolí.

   Na výstavě bude mít návštěvník vzácnou příležitost shlédnout více než dvě stovky unikátních archivních dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků, jenž je uložen v Národním archivu, a trojrozměrných sbírkových předmětů z depozitářů Národního muzea Praha a mobiliárních fondů SZ Konopiště, SZ Zákupy atd., kam byly umělecké a osobní předměty rodu deponovány po roce 1918, po vytvoření samostatné Československé republiky.

   Výjimečnost výstavy spočívá v tom, že budou zpřístupněny osobní a umělecké předměty a archivní dokumenty toskánských Habsburků, z nichž některé byly naposledy vystaveny v roce 1931 při příležitosti 600. výročí založení města Ostrov, a některé zpřístupněny nikdy nebyly.

   Tato výstava vzniká ve spolupráci Města Ostrov s Národním archivem, Národním muzeem Praha, Národním památkovým ústavem - Generální ředitelství Praha, Městským archivem Palma (Baleárské ostrovy - Mallorca) a Rakouským kulturním střediskem v Madridu.

   Záštitu nad výstavou „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808-1918“ převzal ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman a hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel.


Autor: Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka výstavyCopyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu