Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Historici o Toskáncích - Rodinný archiv Toskánců

Rodinný archiv Toskánských Habsburků - Předmluva
   Předkládáme Vám článek PhDr. Evy Gregorovičové, archivářky Národního archivu v Praze, o rodinném archivu toskánských Habsburků, který byl uveřejněn v historickém sborníku Národního archivu v Praze „Paginae historiae č. 8“ v roce 2000, tedy před více než deseti roky. Za tuto dobu postoupily práce na pořádání rodinného archivu velice dopředu, takže některé uváděné skutečnosti v tomto článku již nejsou zcela relevantní (především v odkazech na uložení archiválií), přesto předkládáme článek v původním znění, jen s aktualizací k současnému stavu, provedenou pro zveřejnění na webu ludviksalvator.cz. Bylo by totiž škoda, kdyby tento článek nebyl přístupný širší veřejnosti.
   V současné době je dokončován inventář fondové části RAT (Rodinný archiv Toskánců) - Ludvík Salvátor, který bude po schválení uveřejněn na webových stránkách Národního archivu .
   V uplynulém desetiletí byly z dokumentace toskánského rodinného komplexu, především z materiálů sekce Ludvíka Salvátora, připraveny dvě expozice v prostorách brandýského zámku. V roce 2005 byla realizována výstava k 90. výročí úmrtí arcivévody Salvátora. K této expozici byla vydána publikace „Ludvík Salvátor, vědec a cestovatel. Zpráva o životě a díle se zvláštním zřetelem k městu Brandýsu nad Labem – Staré Boleslavi.“, jejímž editorem a vydavatelem byl dr. Milan Novák. Druhá výstava originálních archivních dokumentů z RAT, dosud nezveřejněných, byla uspořádána na zámku v roce 2007 u příležitosti 160. výročí arcivévodova narození. Z obou těchto expozic jsou na webu ludviksalvator.cz zveřejněny nejen reprodukce vystavených dokumentů z rodinného archivu, ale také i odborné vysvětlující texty.
   Správkyně fondu RAT PhDr. Eva Gregorovičová připravila v uplynulém období k tisku na základě studia dokumentů toskánského archivního souboru dvě rozsáhlé studie o životě a díle Ludvíka Salvátora. První „Le tracce delľArciduca Lodovico Salvatore in Boemia. Le fonti archivistiche, iconografiche, bibliotecarie e collezionistiche nelle istitutzioni praghesi.“ vyšla v roce 2009 v italském odborném regionálním časopise Borgolauro XX, N. 56, s. 33 – 46. Česká veřejnost se příští rok bude moci seznámit s druhou studií téže autorky, zabývající se členy sekundogenitury habsbursko – lotrinského rodu s přihlédnutím k životu, dílu a činnosti Ludvíka Salvátora na Brandýse, která vyjde pod názvem „Z Florencie do Brandýsa. Příchod toskánských Habsburků na brandýské panství.“v nově založeném odborném sborníku „Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí.“Praha, prosinec 2011
PhDr. Eva Gregorovičová
Jiří HykaCopyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu