Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Historie - Zámek Brandýs n/L

Historie zámku v Brandýse nad Labem

Brandýský zámek patří k nejvýznamnějším renesančním stavebním památkám Čech. Vznikl na přelomu 13. a 14. století jako tvrz, střežící brod přes Labe na lužické stezce. Býval majetkem pánů z Michalovic a za časů Krajířů z Krajku jedním z významných center jednoty bratrské. V roce 1547 přešlo panství konfiskací do majetku královské komory a hrad se stal loveckým sídlem císaře Ferdinanda I. Pod rukama italských stavitelů pokračovala jeho rozsáhlá renesanční přestavba, která určila podobu současného zámku a přinesla mu skvostnost sgrafitovou výzdobou. V roce 1581 byl Brandýs povýšen na komorní město, neboť zámek si velmi oblíbil císař Rudolf II., dal jej vybavit jako své hlaví mimopražské město sídlo a často tu pobýval, užíval si nádherné zahrady, pořádal hony a hostil významné osobnosti, mezi jinými tu byli i Tycho Brahe a Tadeáš Hájek z Hajku. Za třicetileté války patřil Brandýs nad Labem k nejvíce postiženým městům v Čechách, za své vzaly i stavby v zámecké zahradě, ale brandýský zámek byl trvale navštěvovaným císařským sídlem a v průběhu staletí přivítal ve svých zdech všechny panovníky Habsbursko – lotrinské dynastie. Často tu pobýval a lovil Karel VI., Marie Terezie i Ferdinand V. se z Brandýsa vypravovali ke své pražské korunovaci. František I. na zámku v Brandýse přijal ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III. v čase napoleonských válek. V 19. století zámek patřil rodině Toskánských Habsburků, a arcivévoda Ludvík Salvator, ve své době významný vědec, zde soustředil obsáhlé sbírky ze svých cest. Posledním majitelem zámku a panství byl až do roku 1918 poslední císař podunajské monarchie Karel I. Rakouský, který zde pobýval už ve svém mládí jako důstojník 7. pluku dragounů.
Zámek Brandýs nad Labem dnes patří městu. V renesančních sálech se konají svatby, koncerty a společenské události. Celoročně přístupná je historická expozice v autentických císařských komnatách, knihovna toskánských Habsburků, obrazárna, expozice rakousko-uherské kavalerie. Vyhlášená je Toskánská restaurace v renesančních zámeckých kuchyních. Zámek je sídlem Tradičního dragounského regimentu č. 14. Audience u císaře Karla I., Rudolfínské slavnosti i Historické vánoční trhy jsou nejoblíbenějšími z celé řady historických kulturních akcí, jimiž si Brandýs každoročně připomíná své slavné dějiny.

Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu