Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Historie - Klášter Miramar

Historie kláštera Miramar

Miramar má historii sahající až do středověku – poslední čtvrtiny 13. století. Jako klášter ho v roce 1276 založil Ramon Lluill, poustevník, dříve vrchní maršál krále Jakuba II. Zde zřídil školu orientálních jazyků, pravděpodobně prvou na světě. V jeho prostorných stěnách přebývali františkánští mniši a učili se arabštinu před odchodem do severní Afriky, aby tam kázali evangelium. Po celou dobu kláštera se zde střídali různé mnišské řády: cisterciáni, dominikánci, jeronýmové , poustevníci atd. Na konci 15. století v roce 1485, 25 let po vynálezu knihtisku Gutemberkem, byla zřízena ve starobylém klášteře první tiskárna na Mallorce.
Minulo několik století a v roce 1872 nový majitel Arcivévoda Ludvík Salvator starobylý klášter významně zrekonstruoval. Klášter byl velice poškozený a rekonstrukcí získal opět minulou slávu a krásu. Koupil i sousední pozemky, aby zde mohl realizovat nové italské, francouzské a především české umělecké prvky, které šetrně začlenil do Mallorkánské krajiny. Na fasádě domu je uchováno sgrafito ( hnědý kosočtverec postavený na výšku ), které bylo typickou ozdobou arcivévodových domů, ale které je v současnosti mimo obnovené fasády věže brandýského zámku jinde prakticky ztracené.
V těsném sousedství Miramaru, vedle mlýna na olivový olej, je slavná gotická klášterní chodba z františkánského kláštera Santa Margarita v Palmě ze 13. století. V roce 1872 byla arcivévodou přemístěna na Miramar. Čtyři antické sloupy u východního vchodu do domu pocházejí z doby založení kláštera Ramonem Llullem v roce 1276. Byly zde arcivévodou nalezeny a obnoveny.
Uvnitř domu v přízemní místnosti se nachází maketa kajuty arcivévodovy druhé jachty NIXE II. Je zde umístěno autentické zařízení lodi jako je nábytek, originální navigační přístroje, námořnické mapy, fotokomory a arcivévodovy knihy a fotografie. Ve vedlejším sále je možno vidět velkolepou sochu náhrobku Vratislava Výborného, prvního arcivévodova sekretáře pocházejícího z Kutné hory, z carerského mramoru od Antonia Tantardini. V okolní vynikající byzantské zahradě je maurská věž a první z mnoha vyhlídek, „Mirador de Miramar“ které arcivévoda postavil na celém pobřeží, . V blízké kapli bývalého kláštera je krásná socha Panny Marie z carerského mramoru, dar rakouské císařovny Sisi arcivévodovi, na upomínku její návštěvy na Miramaru v zimě 1892 a 1893. V malé kopii gotické kapličky ze svatovítského chrámu v Praze, je soška Panny Marie, dar papeže Pia IX. Oltář kaple pochází z Prahy.

Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu