Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Publikace o Ludvíku Salvátorovi - Archiv Ludvíka Salvátora

Archiv Ludvíka Salvátora

Národní archiv, Praha 2017

    Projekt tří publikací k životnímu jubileu arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského, a to ke 170. výročí jeho narození (1847) a 100. letého výročí arcivévodova úmrtí (1915), byl připraven v Národním archivu České republiky se sídlem v Praze, kurátory Rodinného archivu toskánských Habsburků (1765 – 1915) PhDr. Evou Gregorovičovovou a PhDr. Janem Kahudou, PhD. Prvním výsledkem projektu se stal katalog osobního archivu Ludvíka Salvátora, který tvoří součást toskánského rodinného archivu, dochovaného v Národním archivu v Praze. Publikace je opatřena úvodní statí s přehlednými arcivévodovými životopisnými daty, dějinami archivního souboru v kontextu vývoje rodinného archivu toskánských Habsburků i v souvislostech s dalšími částmi osobního archivu Ludvíka Salvátora uloženými v Rakousku a na Mallorce. Další část publikace je tvořena katalogem písemností Ludvíka Salvátora. Český inventární soupis vyšel vzhledem Ludvíkovým dokumentární pozůstalostem v Rakousku a na Mallorce ve Španělsku přeložen do němčiny a španělštiny.

    Soubor písemností arcivévody Ludvíka Salvátora tvoří samostatnou fondovou část složitého archivního fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků, obsahující 3 listiny a 19 kartonů archiválií z let 1859–1915. Všechny archiválie však nepokrývají celý časový rozsah. Osobní doklady k jeho vojenské kariéře, studijní materiály a především rozsáhlá korespondence končí časově kolem roku 1876, tedy těšně před arcivévodovým přesídlením do jeho nového sídla Zindis u Terstu. Účetní materiály jsou z celého časového rozpětí. Z hlediska obsahu i časového rozsahu let 1859–1876 lze považovat dochovaný archivní soubor celkem za kompaktní celek bez velkých mezer.

    Písemnosti byly tedy uspořádány do několika hlavních skupin: I. Životopisný materiál, která obsahuje osobní doklady; studijní přípravu; poznámkové sešity; hospodářské a majetkové záležitosti původce. II. skupina obsahuje korespondenci členěnou na rodinnou a osobní, včetně institucí, řazenou abecedně dle odesilatelů. III. skupina zahrnuje doklady o arcivévodově vědecké, odborné a literární činnosti. IV. oddělení obsahuje dokumenty z veřejné činnosti Ludvíka, tedy doklady týkající se jeho vojenské kariéry. Na konci archivního souboru jsou uloženy dokumenty ilustrující Ludvíkovy aktivity, písemnosti týkající se rodinných příslušníků (především arcivévodkyně Matyldy) a cizích osob (dokumenty k členům tzv. Ludvíkovy brandýské družiny).

Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu