Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Publikace o Ludvíku Salvátorovi - Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel, v roce 170. výročí narození

Sborník z konference:

Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel, v roce 170. výročí narození

ed. Eva Gregorovičová

Národní archiv, Praha 2017

    Sborník příspěvků z mezinárodní konference, konané v říjnu 2017 v zámku v Brandýse nad Labem, bývalém Ludvíkově sídle v Čechách (1872 – 1915). V úvodní kapitole je podán přehled o dosavadním stavu poznání osobnosti a díla Ludvíka Salvátora. V příspěvcích zahraničních (Rakousko, Itálie, Německo, Španělsko, Libye) a českých badatelů jsou prezentovány nové poznatky k této osobnosti dosažené na poli mezinárodního výzkumu. Její součástí je tematická bibliografie, seznam Ludvíkových děl s odkazy na jejich uložení v knihovnách a cizojazyčná resumé. Sborník studií je mnohojazyčný. Příspěvky byly publikovány v jazyce účastníka a jsou opatřeny anglickými abstrakty. Dosud ze žádné konference nebyl vydán kompletní sborník příspěvků, kromě postupného vydávání studií z konference v Muggii (2007) v jednotlivých číslech regionálního časopisu Fameia Muiesana a ve sborníku z jednodenní konference ke 100. výročí úmrtí Ludvíka Salvátora, uskutečněné v roce 2015 na půdě Rakouské akademie věd. Pro orientaci v anotaci uveřejňuji názvy jednotlivých příspěvků v angličtině.

Obsah:

Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel, v roce 170. výročí narození
ed. Eva Gregorovičová
Úvodem (Eva Drašarová)
Ludvík Salvátor Toskánský v roce 170. výročí narození. Otázky, problémy a perspektivy výzkumu (Eva Gregorovičová)

Prameny

Archivní, ikonografické a knihovní prameny k životu a dílu arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského v paměťových a kulturních institucích v Čechách (Eva Gregorovičová)
Das Archiv von Erzherzog Ludwig Salvator im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Irmgard Pangerl)
El Archivo del Archiduque Luis Salvador (Dolors Medrano Bosch)
Fuentes bibliográficas sobre el Archiduque Luis Salvador en la Biblioteca March (Fausto Roldán)

Ludvík Salvátor Toskánský, příslušník habsburského rodu

Postavení toskánské sekundogenitury v rámci habsburského rodu (Jan Županič)
Vztah lotrinské dynastie k posledním Mediceům (Jan F. Pavlíček)
Franz I. Stephan und seine wissenschaftlichen Interessen. Eine Begabung, die sich bei den Nachkommen fortsetzt (Renate Zedinger)
La reggia di Pietro Leopoldo e Leopoldo II (Orsola Gori)
Leopoldo II. Moglie e figli, una familia moderna (Aurelio Pellegrini)
Dalľ esilio (Romano Paolo Coppini)
Ferdinand IV. Ultimo Granduca di Toscana (†Marco Matteucci)
Die Nachfolger Ferdinands IV. (Radbot Habsburg-Lothringen)
Antoinetta a Leopold. Protikladné osudy dětí Ferdinanda IV. Toskánského (Michaela Žáková)

Ludvík Salvátor, vědec

Arcivévoda Ludvík Salvátor a pražská univerzita (Milada Sekyrková)
Kontakty Ludvíka Salvátora s profesory přírodních věd na C. k. Karlo-Ferdinandově univerzitě (Filip Paulus – Šárka Steinová)
Mit Schirm, Feder und Notizbuch. Ludwig Salvator und die Wissenschaften (Brigitta Mader)
Ludwig Salvator, promotor y divulgador de las ciencias naturales de las Baleares, desde la perspectiva de su tiempo (Angel Ginés)
Ludwig Salvator, Korrespondent von Jules Verne (Volker Dehs)

Ludvík Salvátor, cestovatel

Erzherzog Ludwig Salvator und die Balearen (Helga Schwendinger)
Ilustrace k dílu Ludvíka Salvátora o Baleárských ostrovech (Pavel Štěpánek)
Das Land der Griechen mit der Seele und den Tabulae suchend. Erzherzog Ludwig Salvator und seine Arbeiten im Ionischen Meer, dem korinthischen Meerbusen und dem Ägäischen Archipel (Wolfgang Löhnert)
Sulle orme antiche? Lodovico Salvatore ed Ithaka. Auf antiken Spuren? Ludwig Salvator und Ithaka (Eckhard Wirbelauer)
Das Tripolis Bild in Ludwig Salvators Yachtreise in den Syrten 1873 im Rahmen deutschsprachiger Reiseberichte aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts (Imad Aldin Ghanem)
Die Dampfyacht NIXE. Ludwig Salvators „Sommernachtstraum“ (Brigitta Mader)
Ludvík Salvátor Toskánský – Karavanská cesta z Egypta do Sýrie (Radek Podhorný)
The Journey of Archduke Josef Ferdinand of Austria to Egypt in 1903 (Radek Podhorný – Pavel Onderka)

Dědictví Ludvíka Salvátora

Brandýské panství v období arcivévody Ludvíka Salvátora (Pavel Koblasa)
Arcivévoda Ludvík Salvátor – budovatel zámku Brandýs nad Labem (Milan Novák)
Přestavba domu ve Staré Boleslavi na vilu pro arcivévodu Karla Salvátora Toskánského v roce 1861 (Markéta Jetmarová)
Ludvík Salvátor Toskánský a Přerov nad Labem – střípky ze života arcivévody (Hana Veselá)
Note e riflessioni sulla presenza delľArciduca Lodovico Salvatore a Zindis presso Muggia (Franco Stener)
Podíl Ludvíka Salvátora na uchování a rozmnožení rodinné sbírky starožitností (Dana Stehlíková)
Ikonografické a jiné památky na toskánské Habsburky ve sbírkách Národního muzea (Lubomír Sršeň)
Vydávání děl Ludvíka Salvátora (Jan Kahuda)

Ludvík Salvátor a jeho spolupracovníci

Die Kammervorsteher von Erzherzog Ludwig Salvator – Eugenio Sforza, Karl Coronini von Cronberg sen. und Karl Coronini von Cronberg jun. – als Bindeglieder zum kaiserlichen Hof in Wien (Irmgard Pangerl)
Luigi Salvatore ed Eugenio Sforza (Corrado Giunti)
Erwin Hubert als Sekretär von Erzherzog Ludwig Salvator (Rainer Hubert)
Ve službách arcivévody. Družina, úředníci a služebnictvo Ludvíka Salvátora a Brandýsko (Roman Kolek)
Členové družiny Ludvíka Salvátora a jeho sekretáři (Jiří Hyka)

Života běh arcivévody

Přehled biografických dat ze života Ludvíka Salvátora (Eva Gregorovičová)
Soupis díla Ludvíka Salvátora (Eva Gregorovičová)
The causes of death and diseases, that the Archduke Louis Salvador of Austria failed (José María Sevilla Marcos)

Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu