Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Akce - Josef Ferdinand Salvátor Habsburský a Egypt

Josef Ferdinand Salvátor Habsburský a Egypt   Syn Ferdinanda IV. a jeho druhé manželky Alice Parmské a synovec Ludvíka Salvátora se do Egypta vydal počátkem roku 1903 pod pseudonymem hrabě Buriano. Během asi dvou měsíců projel Egypt až na jih k Asuánu a od svého průvodce konzula Vettera získal rozsáhlou sbírku egyptských starožitností. Ta byla nakupována velmi pravděpodobně přímo v Egyptském muzeu v Káhiře, což bylo tehdy poměrně běžnou praxí. Roku 1908 odkázal sbírku olomouckému muzeu, které neslo jeho jméno – Das Erzherzog Josef Ferdinand Museum a bylo slavnostně otevřeno roku 1909. Sbírka egyptiak tvořila po čtyři desetiletí jednu ze stálých expozic muzea. Do dnešních dnů obsahuje na 350 předmětů z nejvýznamnějších archeologických vykopávek v Egyptě, které proběhly v druhé polovině 19. století.
   Nejhodnotnějšími kusy arcivévodovy sbírky jsou rakev pro Taditamon a části dalších rakví z oblasti Západních Théb. Dále pak sošky vešebtů (služebníků zemřelých na onom světě) z Královské skrýše v Dér el-Bahrí a rakve i s mumiemi z lokality Achmím. Sbírka obsahuje dále např. terakotové figurky z řecko-římské doby nebo soubor kanop (nádob, do kterých se ukládaly orgány vyjmuté z těla v průběhu mumifikace).
   Roku 1981 byla celá sbírka převedena z Olomouce do pražského Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Díky spolupráci těchto dvou institucí a za odborného dohledu Českého egyptologického ústavu FF UK byla 10. října 2013 otevřena ve Vlastivědném muzeu v Olomouci výstava Poklady starého Egypta – Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského. Vedle sbírky samotného arcivévody přibližuje také dějiny sběratelství egyptských starožitností v českých zemích od konce 18. století do současnosti. Díky vstřícnosti Národního archivu v Praze se podařilo také zapůjčit jedinečné archivní dokumenty mapující Toskánské Habsburky a jejich zájem o starověký Egypt. Nechybí autografy J. F. Champolliona a jeho přítele a žáka I. Roselliniho, jejichž expedici do Egypta v letech 1828 – 1829 spolufinancoval Leopold II. Toskánský, nebo rodný list Josefa Ferdinanda.
   Část výstavy s archivními dokumenty bude v Olomouci otevřena do druhé poloviny ledna 2014, arcivévodova sbírka bude k vidění ve zdech Vlastivědného muzea v Olomouci pak až do 15. března 2014. Nezbývá proto, než pozvat zájemce a návštěvníky Olomouce k prohlídce pravděpodobně nejhodnotnější aristokratické kolekce na území České republiky. K výstavě vyšel i katalog odborných textů s fotografiemi předmětů a jejich vědeckým popisem.

    V průběhu výstavy se uskuteční také přednáškový cyklus a komentované prohlídky. Více na stránkách Vlastivědného muzea v Olomouci www.vmo.cz .


Pro Vlastivědné muzeum Olomouc: Mgr. Radek Podhorný

Foto pro účely webu poskytl: Národní archiv PrahaCopyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu