Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Výstava > Panel 4 - Úvodní slovo

Panel 4:
Úvodní slovo k panelu
Není zcela spravedlivé k ženám známým či méně známým, které od Ludvíkových dětských krůčků až po jeho dospělost arcivévodu doprovázely a bděly nad ním, že je jim v historické literatuře věnováno jen málo místa. I ony spoluurčovaly Ludvíkovy životní osudy a měly vliv na jeho vzdělání i životní postoje. Čilou cizojazyčnou korespondencí minimálně přispívaly k rozšiřování jeho fenomenálních jazykových znalostí. Stačí jen otevřít dochované dopisy a číst.
Tak si tu připomeňme v italsky psaných listech láskyplný vztah matky Marie Antonie nebo upřímné sesterské city sestry Luisy, s níž pobýval i na Brandýse, stejně jako starostlivou péči jeho vychovatelky Laury de Bradi, či zajímavou korespondenci s arcivévodkyní Alžbětou, která tak často zajížděla i do Čech. Patří sem i zatím tajemná postava ženy, která psala Ludvíkovi od počátku 70. let dlouhé dopisy v angličtině a podepisovala je jménem Leopoldine Prochazka. Stejně tu má své místo i Henriette Schneider provdaná Mayer, která až do svého sňatku žila na Brandýse a pracovala pro velkovévodovu rodinu.


Autor: PhDr. Eva Gregorovičová.
Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu