Na obsah stránky

Ludvík Salvátor - Domů

Arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský

Ludvík Salvátor

Tyto webové stránky byly vytvořeny za účelem stručně představit osobu v Čechách do nedávné doby neznámého cestovatele a přírodovědce, arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského, považovaného za nejvzdělanějšího člena habsburského dómu a přiblížit ji dnešku. Dobové fotografie, použité na webových stránkách, pocházejí z velké části z obsáhlého archivu z pozůstalosti mého otce Františka Hyky, staroboleslavského učitele, zabývajícího se regionální historií a je výsledkem jeho více než čtyřicetileté práce se shromažďováním pamětí, vzpomínek a fotografií od tehdy ještě žijících zaměstnanců brandýského panství nebo jejich potomků a studiem archivních materiálů v archivech v Praze, ve Vídni a na španělském ostrově Mallorka.Novinky na webu: • 12.10.2014
  •     Každoroční , již dvanácté „Symposion arcivévody Ludvíka Salvátora“ proběhne v sobotu 18. 10. 2014 v sálech brandýského zámku. Zde si můžete prohlédnout pozvánku s programem akce v elektronické podobě. O jeho průběhu Vás budeme informovat.


 • 16.5.2014
  •     Na sklonku roku 2013 vydal Národní archiv Praha monografii archivářky a historičky PhDr. Evy Gregorovičové „Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků“. Autorka zde zveřejňuje výsledky své více než dvacetileté práce při pořádání a výzkumu obsáhlého rodinného archivu toskánských Habsburků.


 • 16.5.2014
  •     Při příležitosti „Mezinárodního dne archivů“ se koná dne 9. 6. 2014 v budově Národního archivu v Praze přednáška PhDr. Evy Gregorovičové „Toskánsko v Praze“ spojená s vernisáží stejnojmenné výstavy originálních dokumentů uložených v Rodinném archivu toskánských Habsburků.


   Ludvík Salvátor • 17.4.2014
  •    Ve čtvrtek 24. dubna v 17 hodin pořáda Italský kulturní institut v Praze a Národní archiv Praha výstavu „Florencie a Toskánsko v Praze – Obrazy a dokumenty z Archivu toskánských Habsburků“, při příležitosti prezentace publikace Dr. Evy Gregorovičové „Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků“, v přednáškovém sále Italského kulturního institutu v Praze, Šporkova 14, Praha 1. .
      Vernisáž výstavy proběhne v týž den v 18 hodin v Galerii Italského institutu, Vlašská 34, Praha 1.
 • 10.10.2013
  • Jako každoročně se o víkendu 19. a 20. října 2013 v kapli brandýského zámku koná již jedenácté „Symposion arcivévody Ludvíka Salvátora“ O průběhu symposia Vás budeme informovat.
   Zde si můžete prohlédnout pozvánku s programem akce v elektronické podobě.


 • 11.5.2013
  • Doplnili jsme publikaci od L. Salvátora Liparské ostrovy o skeny fotografii. Publikace se skládá z celkem osmi knih.
Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu©