Na obsah stránky

Ludvík Salvátor.cz > Akce - Archiv > Konference o Ludvíku Salvátorovi

Konference ke 160. výročí narození arcivévody Ludvíka Salvátora v Římě.
Rok 2007 byl ve znamení oslav 160. výročí narození arcivévody Ludvíka Salvátora, příslušníka habsbursko – lotrinské sekundogenitury, která vládla v Toskánském velkovévodství od 1765 - 1859. K životnímu jubileu tohoto významného učence, cestovatele, přírodovědce, etnografa, geografa, jazykovědce a spisovatele byly zorganizovány v Itálii dvě mezinárodní konference, věnované jeho osobě, životu a dílu, za účasti předních evropských i mimoevropských badatelů.
První se konala dne 25. května 2007 v Římě na půdě Rakouského historického ústavu. Na jednodenním semináři, za předsednictví ředitele institutu dr. Richarda Bösela, vystoupili badatelé z Rakouska, Itálie, České republiky, Mallorky, Francie a dokonce i z Libye. Rakouská badatelka Brigitta Maderová nejprve představila v obsáhlé prezentaci Ludvíkovu osobnost a jeho místo ve vědeckém světě své doby, Simone Contradi z Florencie na příkladu instituce Královského muzea fyziky přiblížil vědecké prostředí, v němž malý arcivévoda vyrůstal a které formovalo jeho přírodovědné zájmy, Elisabeth Garms Cornides z Vídně se zabývala vztahem Habsburků k námořním cestám, dále pak Ludvíkův prasynovec arcivévoda Radbot von Habsburg-Lothringen představil svého předka v rodinných vzpomínkách. Dopolední jednání pak zakončil Corrado Giunti prezentací dokumentů z rodinného archivu Eugenia Sforzy, vychovatele a nejbližšího Salvátorova přítele.
Odpolední zasedání bylo zahájeno dokumentárním filmem o osobnosti Ludvíka Salvátora a jeho vztahu k oblasti Terstu, který připravila italská televize RAI 3. Na projekci navázala správkyně Rodinného archivu toskánských Habsburků Eva Gregorovičová prezentací pramenů, které nabízí pražský toskánský archivní soubor k arcivévodovu životu a dílu. Brigitta Maderová informovala shromážděné o činnosti Ludvíka Salvátora jako antropologa, štrasburský profesor Eckhard Wirbelauer připravil porovnání výsledků Ludvíkova bádání o řeckém ostrovu Ithace se současným stavem, libyjský profesor Imad A. Ghanem představil publiku první překlad Ludvíkova cestopisu po Tripolsku do arabštiny a nakonec Angel Ginés Gracia z Mallorky prezentoval Ludvíkovy přírodovědné výzkumy na Baleárských ostrovech.
Při této příležitosti byla v předsálí konferenčního sálu Rakouského historického ústavu v Římě také otevřena výstava originálních dokumentů, předmětů, přírodovědných exponátů a knih dokumentujících život a dílo Arcivévody Ludvíka Salvátora. Řada dokumentů právě pochází z Rodinného archivu Sforzů, který se nachází v Itálii, jehož velkým znalcem je právě Corrado Giunti.
Iniciátorem celé akce byla známá badatelka Dr. Brigitta Maderová z Rakouska, která se již celá léta věnuje studiu arcivévodova života a díla. Z jejího popudu bylo také zorganizováno třídenní symposium v krásném přímořském městečku Muggia u Terstu v Itálii. Tedy na místě, kde si nedaleko Ludvík Salvátor v roce 1876 zakoupil vilu Zindis a později rozšířil toto panství ještě o další nemovitosti. Konference byla pořádána pod patronací regionu Friuli Venezia Giulia, místních orgánů a lokálních kulturních spolků.

Autor článku: PhDr. Eva Gregorovičová

     Autor fotografií: Dr. Brigitta Mader

Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu