Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Akce - Archiv > Ludvík Salvátor a jeho doba

Ludvík Salvátor a jeho doba
V roce 160. výročí narození arcivévody Ludvíka Salvátora byly zorganizovány dvě mezinárodní konference věnované jeho osobě, životu a dílu. První se konala dne 25. května 2007 v Římě na půdě Rakouského historického ústavu. Na jednodenním semináři vystoupili badatelé z Rakouska, Itálie, České republiky, Mallorky, Francie a dokonce z Libye. Iniciátorem celé akce byla známá badatelka Dr. Brigita Mader z Rakouska, která se již celá léta věnuje studiu arcivévodova života a díla.
Z jejího popudu bylo také zorganizováno třídenní symposium v krásném přímořském městečku Muggia u Terstu v Itálii. Tedy na místě, kde si nedaleko Ludvík Salvátor v roce 1876 zakoupil vilu Zindis a později rozšířil toto panství ještě o další nemovitosti. Konference byla pořádána pod patronací regionu Friuli Venezia Giulia a místních orgánů a lokálních kulturních spolků. Na symposiu, které začalo již v pátek v podvečer dne 28. září, v nabitém sále místní městské knihovny po dva dny vystupovali specialisté na dané téma. Hovořilo se nejen o životních osudech arcivévody, jeho cestách, Ludvíkových plavbách po Středomoří, jeho dílech, o nových poznatcích, ale i o jeho pobytu na Mallorce, na paství Zindis, v Muggii, Terstu, i blízké Gorizii, kde pobýval u Coroniniům těsně před návratem na Brandýs v roce 1914. Archivářky z Prahy a Vídně podaly vyčerpávající popis archivních dokumentů z Ludvíkových pozůstalostí, které jsou uloženy jednak v Národním archivu v Praze a v Haus,- Hof,- und Staatsarchiv ve Vídni. Kromě toho byla promítnuta prezentace o Ludvíkově životě na Brandýse. Zazněly zde také rodinné vzpomínky na arcivévodu od jeho prasynovce Radbota von Habsburg Lothringen. Grafolog - specialista podal zajímavý rozbor Salvátorova rukopisu a poukázal prostřednictvím grafologické analýzy na jisté Ludvíkovy povahové rysy.
U příležitosti této konference byly otevřeny dvě výstavy. Jednak obrázků mladé rakousko – maďarské autorky z míst, která Ludvík Salvátora navštívil. A dále byla otevřena zajímavá výstavka dětí místní základní školy, které se vydaly po Stezce Ludvíka Salvátora na jeho bývalém panství. Tou se na vycházce v neděli dopoledne prošli i účastníci konference a místní občané, aby si připomenuli sídla a místa, kde pobýval a kterými se projížděl na koni či se procházel pěšky víc jak 30 let arcivévoda Ludvik Salvátor.
Z této konference bude v příštím roce vydán sborník příspěvků, který jistě přinese řadu tvůrčích a nových poznatků a bude hodnotným příspěvkem na badatelské cestě za Ludvíkem Salvátorem.

Autor: PhDr. Eva Gregorovičová.

Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu