Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Publikace - Bibliografie - sada 1

Bibliografie L. Salvátora - sada 1

Sada 1             Sada 2             Sada 3             Sada 4


DIE BALEAREN. In Wort und Bild geschildert.
[Baleáry. (Slovem i obrazem)]


Vydáno:
1869-1891 - Brockhaus, Lipsko
Velké vydání 7 dílů v 9 svazcích
Popis:
Arcivévodovo největší dílo popisující středomořské baleárské ostrovy v oblasti geografické, etnografické ale i v ostatních přírodovědných oborech.
Obsahuje sedm dílů v devíti svazcích v exklusivním provedení. Vydání bylo vytištěno pouze ve 100 exemplářích.
U příležitosti světové výstavy v Paříži v roce 1878, byla Ludvíku Salvátorovi za toto dílo udělena zlatá medaile.
Dílo věnoval císaři Františku Josefu I.
Die Serben an der Adria
[Srbové v Adrii]


Vydáno:
1870-1878 - Heinrich Mercy, Praha
45 barevných vyobrazení
Popis:
Kolekce kostýmů a lidských typů Srbů v oblasti mezi Rijekou a Albánií.
TUNIS. ein Bild aus dem nordafrikanischen Leben.
[Tunis. Obraz severoafrického života.]


Vydáno:
1870 - Heinrich Mercy, Praha
98 stran, 7 vyobrazení
Popis:
Popis návštěvy Tunisu ve formě deníku.
Der Golf von Buccari - Porto Re
[Záliv Buccari - Přístav Re]


Vydáno:
1871 - Heinrich Mercy, Praha
118 stran, 22 vyobrazení, 5 map
Popis:
Záliv Buccari a přístav Porto Ré pod Riekou dnes Chorvatsko.
Dílo Ludvík Salvátor věnoval rakouské císařovně Alžbětě.
V titulu je barvotisk, který podle perokresby L. Salvátora na kámen převedl J. Varronea a tiskla ho dvorní umělecká tiskárna a umělecký ústav Reiffenstein a Rösch.
Plány zámků v textu jsou z archivu ministerstva války. Mapy provedl Vojenský geografický institut.
Dřevoryty a zinkografie podle originálních skic autora L. Salvátora vytvořili ústavy: F. Bartel, R. Brendamour, F. A. Brockhans, A. Closs, Klitzsch a Rochlitzer, A. Řeháček, Vieweg a syn a R. Waldheim.
 
Levkosia, Hauptstadt von Cypern.
[Levkosia , hlavní město Kypru]


Vydáno:
1873 - Heinrich Mercy, Praha
Popis:
Barvitý popis hlavního města Kypru, dnes Nicosie, pod tehdejší nadvládou Turecka.
 
Yachtreise in die Syrten
[Výlet lodí na Syrtes]


Vydáno:
1874 - Heinrich Mercy, Praha
400 stran,64 vyobrazení, 1 barevná litografie (záliv Hammamed)
Popis:
V předmluvě jsou uvedeny technické údaje o NIXE I. a její původ. Syrta je jméno dvou zálivů Středozemního moře na pobřeží severní Afriky. Malá Syrta, též záliv Gábeský, leží na východním pobřežím tuniském mezi, ostrovem Džebádo a souostrovím Kerkenským. Velká Syrta je široký záliv ve Středozemním moři, tvořený záhybem břehu tripolského. Pobřeží je pusté a jednotvárné s nízkým břehem. Rovina splývá téměř s hladinou moře. Lodi zde často bloudí a ztroskotávají.
 
Einige Worte über die Kaymenen
[Několik slov o Kajmanských ostrovech]


Vydáno:
1875 - Heinrich Mercy, Praha
24 stran, 8 vyobrazení
Popis:
V malé brožuře popisuje Kajmanské ostrovy v Egejském moři vzniklé sopečnou činností
Eine Spazierfahrt im Golfe von Korinth
[Jízda v Korintském zálivu]


Vydáno:
1876 - Heinrich Mercy, Praha
291 stran,70 ilustrací, 60 vyobrazení 2 mapy
Popis:
Popis zážitků a pozorování během cesty podél pobřeží koritského zálivu.
Knihu věnoval autor L.Salvátor korunnímu princi Rudolfovi.
Obrázy, vesměs skicy L. Salvátora: fotografovány na dřevo a tištěné jako dřevoryty jsou od xylografů F.Bartela, J. Holase, J. Hrabě,A. Řeháčka,F.K.Stolaře či jiných ústavů. Obrázky na kartonech z xylografických ústavů R.Breudamour a C, Adolf. Closs a R.V.Waldheim.
Kniha napsána r.1874.
Eine Blume aus dem Goldenen Lande oder Los Angeles
[Květina ze zlaté země aneb Los Angeles]


Vydáno:
1878 a 1885 - Heinrich Mercy, Praha a Leo Woerl, ve Würzburgu a ve Vídni
240 stran, 15 ilustrací
Popis:
Věnováno Vratislavu Výbornému.
Fascinující popis dnes největšího města v Kalifornii v době kdy bylo ještě vesnicí v roce 1876.
Brožovaná verze jako kapesní vydání byla určena pro emigranty o obecných a specifických podmínkách života.
Die Karawanenstrasse von Ägypten nach Syrien
[Karavanní cesta z Egypta do Sýrie]


Vydáno:
1879 - Heinrich Mercy, Praha
88 stran, 23 dřevoryty
Popis:
Úvaha o užitečnosti výstavby železničního spojení mezi Egyptem a Sýrií. Ludvík Salvátor zamýšlenou trasu spojení projel, ale na konci usoudil, že stavba železniční trati je nerealizovatelná.
Um die Welt ohne zu wollen
[Kolem světa proti své vůli]


Vydáno:
1881 - Heinr. Mercy, Praha a
Woerl Leo, Lipsko
Autor:
Lodní deník popisující cestu na výstavu do Melboune v roce 1981. Počasí nedovolovalo přímou cestu zpět do Evropy, proto zvolil východní cestu přes Tichý oceán a Ameriku.
Die Stadt Palma
[Město Palma]


Vydáno:
1882 - F.A. Brockhaus, Leipzig
Oddělené vydání čtvrtého a pátého svazku hlavní práce Die Balearen.
Popis:
Autor popisuje vše o městě Palma na ostrově Mallorca : přístav, život obyvatel, památky, kostely, umělecké stavby.
Dílo je bohatě ilustrováno. Autoři rytin: Havránek, Bartel, Weigand s.c. – X.A.A. Closs, X.A. Řeháček, Holas, E. Smělý, Stolař, Rous, Hrabě.
 
Bizerta und seine Zukunft
[Bizerte a její budoucnost]


Vydáno:
1881 - Heinrich Mercy, Praha
48 stran, 11 litografií, 1 mapa
Popis:
Popis malebného přístavního města Bizerta v Tunisu. Vzhledem k výborné poloze zamýšlí vytvoření prvního svého přístaviště v severní Africe.
Sada 1             Sada 2             Sada 3             Sada 4
Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu