Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Publikace - Bibliografie - sada 3

Bibliografie L. Salvátora - sada 3

Sada 1             Sada 2             Sada 3             Sada 4


Cannosa

Vydáno:
1897 - Heinrich Mercy, Praha
36 stran, 10 dřevorytů
Popis:
Romantický popis obce Canosa (dnešní Trsteno) severně od Dubrovníku s krásnými ilustracemi, která proslula botanickou zahradou zřízenou vévodou z Gozze.
Alboran

Vydáno:
1898 - Heinrich Mercy Son, Praha 89 stran, 17 litografií, 2 mapy
Popis:
Malý plochý skalnatý ostrov, nacházející se v Gibraltarském průlivu mezi Cap de Gata na španělském pořeží a Cap de Tres na pobřeží Maroka.
Neslavný pašerácký ostrov patří ke Španělsku, ale geograficky a botanicky je součástí Afriky.
V době arcivévodovy návštěvy ostrova, žilo na ostrově pouze 11 lidí.
 
Ustica

Vydáno:
1898 - Heinrich Mercy Son, Praha
132 stran, 58 dřevorytů, 2 mapy
Popis:
Monografie italského ostrova Ustica ležícího severozápadně od Sicílie.
Bougie, die Perle Nord-Afrikas
[Bougie, perla severní Afriky]


Vydáno:
1899 - Heinrich Mercy Son, Praha
Popis:
Bohatě ilustrovaná monografie alžírského přístavu Bougie a jeho okolí.
Dřevoryty jsou zhotoveny podle Salvátorových předloh.
 
Ramleh als Winteraufenthalt

Vydáno:
1900 - Woerl Lipsko
151 stran,
Popis:
Popis města Ramleh nacházejícího se poblíž egyptské Alexandrie, kde vlastnil Ludvík Salvátor vilu v San Stefano.
Die insel Giglio
[Ostrov Giglio]


Vydáno:
1900 - Heinrich Mercy Son, Praha
127 stran, 18 zinkografií
Popis:
Monografie toskánského ostrova Giglio u Livorna v Tyrhénském moři.
Panorama von Alexandrette
[Panorama Alexandretta.]


Vydáno:
1901 - Heinrich Mercy Son, Praha
Popis:
3,5 metru dlouhý panoramatický obraz starého přístavního města Alexandrie (dnes Iskenderun – Turecko) v perském zálivu. Na zadní straně je text o historii a významu města.
Dílo bylo vydáno ve dvou provedeních; jednak jako role o velikosti 3,5 metru a šířce 60 centimetrů, navinutá na dvou dřevěných tyčích a jednak složené jako reporelo.
Sommertage auf Ithaka
[Letní dny v Ithace]


Vydáno:
1903 - Heinrich Mercy Son, Praha
Popis:
Ithaka je ostrov v Jónském souostroví v Jónském moři mezi ostrovy Levkas a Kafallinia při západním pobřeží Řecka.
Podle originálních fotografií Antonia Vivese, heliografií provedl Blechinger a Leykauf ve Vídni. Další obrázky jsou reprodukce perokreseb L.Salvátora (dřevořezby) řezané Janem Šimáněm v Praze. Vazbu v bílé kůži provedla fa. Ferd. Bakala ve Vídni. Tiskl Mercy Praha.
Zante
Allgemeiner Theil [Všeobecný díl]
Specieller Theil [Specialní díl]


Vydáno:
1904 - Heinrich Mercy, Praha a Leo Woerl, Würzburgu a ve Vídni
Popis:
Jeden ze sedmi jónských ostrovů. Italsky Zante v řečtině Zakynthos. Hlavní město Zante. Vydán ve dvou dílech – všeobecný a speciální díl.
Po Baleárech a Liparských ostrovech třetí největší monografie. Autor zde uvádí 28 informátorů z místní inteligence, aristokracie a veřejného života, kteří mu pomohli při tvorbě díla. Všechny perokresby L.Salvátora a J. Šimáně jsou zpracovány J. Vilémem v Praze. Fotografie Antonia Vivese jsou připraveny pro tisk firmou Angerer a Göschel ve Vídni.
Po obrovském zemětřesení v roce 1953, kdy byly zničeny téměř všechny stavby a veškeré bohaté kulturní dědictví ostrova, byla monografie jediným vodítkem při obnově ostrova.
 
Wintertage auf Ithaka
[Zimní dny v Ithace]


Vydáno:
1905 - Heinrich Mercy Son, Praha
Popis:
Monografie o ostrovu Ithaka v Jónském moři opředeném legendou o Odyseovi.
V roce 1910 vyšla zkrácená verze v českém jazyce, přeložená V.J. Práškem pod názvem Ithaka.
 
Das was verschwindet. Trachten aus den Bergen und Inseln der Adria
[Kam zmizely? Kostýmy z hor a ostrovů Jadranu]


Vydáno:
1905 - F.A. Brockhaus, Leipzig
87 barevných obrazů s vysvětlujícím textem
Popis:
Rozšířené vydání knihy „Srbové v Adrii“ vydané v r. 1870 – 1978 v tvrdých deskách.
Catalina Homar

Vydáno:
: 1905 - Heinrich Mercy Son, Praha
102 stran
Popis:
Kniha vydaná na počest a památku Salvátorovy milenky a správkyně vinic na Mallorce.
Jediná Salvátorova publikace, kde je uveden jako autor.
Über den Durchstich der Landenge von Stagno
[Průnik úžiny u Stagna]


Vydáno:
1906 - Heinrich Mercy Son, Praha
87 stran, 9 vyobrazení
Popis:
V knize Ludvík Salvátor navrhuje stavbu průplavu přes úžinu poloostrova Pelješac u města Stagno, dnes Ston, který by zkrátil lodní cestu okolo poloostrova o více než 150 km.
Sada 1             Sada 2             Sada 3             Sada 4
Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu