Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Symposion Ludvíka Salvátora 2012

Symposion Ludvíka Salvátora 2012

   Letošní „Symposion arcivévody Ludvíka Salvátora“ začal oproti minulým létům již v pátek 12. října pracovní konferencí zástupců České republiky (Národní archiv v Praze a zámek Brandýs nad Labem), ostrova Mallorky(obec Valldemosa a muzeum Ludvíka Salvátora), Rakouska (Státní archiv ve Vídni a Společnost Ludvíka Salvátora) a Řecka (ostrov Zakynthos) . Jednání o partnerské spolupráci na projektu EU, zaměřeném na výzkum a zpracování osobního archivu Ludvíka Salvátora ve Valldemose proběhlo v budově Národního archivu v Praze. Páteční program byl zakončen koncertem „Pro arcivévodu Ludvíka Salvátora“ v zámecké kapli brandýského zámku.

   Sobotní program začal již v 10. hodin dopoledne přednáškou ředitele a člena rodiny vlastnící muzeum Ludvíka Salvátora v klášteře Miramar a na Son Marroig na Mallorce Dr. José M. Sevilly na téma „Krajiny Ludvíka Salvátora v Čechách a na Mallorce“ . Protože Dr. Sevilla nemohl z rodinných důvodů přijet, jeho prezentaci a text přenášky přednesl Dr. Novák. V další části programu představila Dr. Helga Schwendingerová filmový dokument španělské televize Thalassa o cestách Ludvíka Salvátora po Středozemním moři a jeho sídlech na ostrově Mallorka s názvem „Arcivévodův sen“ a filmový dokument „Cesta Středomořím“ o dlouhodobém námořním projektu probíhajícím na Mallorce „MARENOSTRUM 21ST - NIXE III“. Již pravidelnou přenášející je Dr. Eva Gregorovičová z Národního archivu v Praze, která přednesla přednášku „Život rodiny velkovévody toskánského Leopolda II. na Brandýse“. Dr. Evě Gregorovičové byla při této příležitosti předána zvláštní stříbrná medaile „Asociace přátel arcivévody Ludvíka Salvátora“ na Mallorce, za dlouholetou badatelskou činnost při pořádání rodinného archivu toskánských Habsburků RAT. Kolokvium přednášek bylo zakončeno přednáškou na téma „Cesty arcivévody Ludvíka Salvátora v letech 1900 – 1915“. Dr. Wofganga Löhnerta z Vídně.

    Program Symposia byl zakončen v neděli v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi mší při relikvii blahoslaveného krále Karla I. Rakouského.


Autor: Jiří HykaCopyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu